O instytucji

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 15.12.1948 r. jako Miejska Biblioteka Publiczna, a swą pierwszą siedzibę miała przy ulicy Niepodległości 16. Pierwszym bibliotekarzem był Pan Paweł Gniećko, następnie biblioteką kierowały kolejno panie: Gabriela Stryszak i Maria Piasecka, a od 1974 do 2014 - Marzena Kroll. W 1976 r. biblioteka uzyskała status placówki Miejsko- Gminnej. Najdłużej, bo od 1968 r. do 2003 r. biblioteka mieściła się w starej kamienicy przy ul. 1-go Maja 4, w lokalu o powierzchni ok.40 m2. W 1980 r. powstał Oddział dla Dzieci i Młodzieży wydzielony ze zbiorów biblioteki i przeniesiony do lokalu wyremontowanego po byłej łaźni miejskiej.

W 2002r. Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy podjęli decyzję o adaptowaniu pomieszczeń kotłowni przy ul. Niepodległości 46 na potrzeby nowej i większej biblioteki. Nowy samorząd wraz z burmistrzem podjął się dalszej realizacji tego zadania. W dniu 5 sierpnia 2003 r. zakończyły się prace remontowe w budynku obecnej biblioteki, która otworzyła swe podwoje dla czytelników od 10 września 2003 r. W dwa lata później – 9 maja 2005 r. odbyła się uroczystość nadania imienia bibliotece, której za patrona, poprzez ankietę czytelniczą, wybrano Czesława Miłosza – laureata Literackiej Nagrody Nobla.

Przestronne pomieszczenia wyposażono w nowe meble i sprzęt komputerowy. Mieści się tu wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci i młodzieży. Biblioteka Publiczna im. Czesława Miłosza posiada jeden punkt biblioteczny w Lędyczku. Łączny księgozbiór bibliotek liczy ponad 31 tys. egzemplarzy i systematycznie uzupełniany jest o literaturę piękną polską i obcą oraz popularnonaukową. Na potrzeby czytelników biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Od 2005 r. zbiory biblioteczne katalogowane są w programie SOWA. Od 2006 r. placówka posiada kawiarenkę internetową działającą w ramach „Programu Ikonka”, która umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu dla wszystkich chętnych.

Działalność Biblioteki nie ogranicza się tylko do tradycyjnych form pracy z książką, a także promuje ją poprzez wystawy, konkursy i prezentacje wydawnictw. Biblioteka aktywnie uczestniczy w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka trzykrotnie zdobyła wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną.

W środowisku znana jest z organizowania spotkań autorskich, na które zapraszani są sławni pisarze, poeci oraz twórcy ludowi. Prowadzi różnorodne formy zainteresowania czytelników biblioteką i książką. Są to: wycieczki do bibliotek, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, rozmowy o książkach, prelekcje, konkursy czy wieczory literackie.

Od początku działalności ze zbiorów okoneckiej książnicy korzystają wszyscy mieszkańcy gminy, jak i przyjezdni goście o różnym statusie społecznym i zawodowym, realizując w ten sposób postulat o powszechnej dostępności do księgozbioru. Biblioteka działa w strukturze Okoneckiego Centrum Kultury, realizuje jego zadania i aktywnie uczestniczy w cyklicznych imprezach kulturalno-rozrywkowych.

Do najważniejszych założeń biblioteki należy utrzymanie istniejącej sieci bibliotek, systematyczny zakup nowości wydawniczych, udział w akcjach czytelniczych, ubieganie sie o środki zewnętrzne, dobra i otwarta współpraca z samorządem gminnym i jej pozytywny stosunek do spraw bibliotek i czytelnictwa w środowisku lokalnym.