REGULAMIN

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W OKONKU

Podstawowe informacje:

Aby korzystać z naszej biblioteki, musisz być do niej zapisany i posiadać kartę biblioteczną.
Karta wymagana jest we wszystkich agendach biblioteki.
 
Zapis i karta biblioteczna:

Przyjdź do naszej biblioteki na ul. Niepodległości 46  z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.
W imieniu osób poniżej 16 roku życia podpis na karcie zobowiązania składają rodzice lub opiekunowie prawni.
Karta jest wydawana nieodpłatnie i jednorazowo (na całe życie).
Jeśli kartę zgubisz lub zniszczysz, wydamy Ci duplikat w cenie 5 zł.
 
Zasady korzystania z biblioteki:

Możesz wypożyczyć maksymalnie 10 książek na okres 60 dni, w tym do 3 tytułów na nośnikach elektronicznych ( audiobooków ).
Jesteś zobowiązany oddać je w terminie.
Przetrzymanie książki skutkuje naliczeniem opłaty - 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc za każdy egzemplarz.
 
Przedłużenie terminu zwrotu książki:

Termin wypożyczenia można przedłużyć przed upływem terminu zwrotu, pierwszy raz poprzez własne konto online na kolejne 30 dni. Dalesze prolongowanie wymaga osobistej, bądź telefonicznej konsultacji z bibliotekarzem.
Możesz to zrobić za pomocą swojego konta online, telefonicznie lub osobiście w bibliotece.
Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek, na które jest kolejka.